Most Recent


It means the same as "kurova pasi" i.e to run away. Literally it means to hit on the roof. I guess it was developed when someone made an exaggerated association between sound produced hitting on the roof and sound produced when running.


Literally it means to hit the ground.

Figuratively, it means:
1. To leave
2. To run away


1. Pakazosvika murume wake chikomba chakange charora pasi kare. (By the time her husband arrived, her boyfriend had left already.)
2. Ndakazorohwa namudhara ndakabva ndarova pasi ndakanganga kumapurisa. Sevzinoi mapusisa akabva andipamha pandakavaudza zvandaive ndaroverwa. (My father beat me and I ran away to the police. When I explained to the police why my father had beat me, they too beat me.)


to belittle another person


DJ Kodeshti akazotora mic akaimba moto machinda aimusaiza akashaya pokunyarira.


a copied assignment//project/dissertation


ndatozongoshandisa chimwe chitunha chandapiwa naTindo


A car.


Shamwari, Tindo akauya kumusha ane vuzh inovhurika denga so, but yakazoponja vhiri akadzokera Harare akagara paKadoma.


A Zimbabwean.


Zimboslang is the slang of Zimbabweans.


1. an unlawful passenger boarding point
2. hotspot for boarding private transport / hiking


nhasi transport ikunetsa better kuenda pa mushika-shika


these have become good things.


Mota ikufamba neshamwari yangu iya zva zvinhu.


the police


Ndaona chinyavada chichidzingirira mbava mumaraini mangu.


someone who is always wearing the same clothes.


Blaz vaya imombe shaa...vanga vakarova jean neshirt yavo iya.