these have become good things.


Mota ikufamba neshamwari yangu iya zva zvinhu.