To run away.


Dhara riya rekuzvida rakazorova sporo parakabatwa rine mukadzi memunhu.