This term is used to describe a beautiful heavy built girl/lady


Mai zvangu, bhebhi racho changa chitori chivhindikiti chemwana.Ndatekapa kutenda hangu bhoyz dzangu.